Præstetavle for ordinerede kateketer ved Sct. Michaelis Kirke

En kateket er en hjælpepræst, der også fungerer som skolepræst og læ­rer ved borgerskolerne.

Embedet som kapellan til Fredericia Sct. Michaelis Kirke og sognepræst i Erritsø Sogn nedlagdes ved reskript af 12. august 1803, at regne fra først indtrædende embedsledighed, som indtrådte, da Jacob Schjerning 24. juli 1812 udnævntes til sognepræst ved Fredericia Trinitatis og Vejlby Sogne.

Som en slags erstatning oprettedes 1825 et embede som ordineret kateket ved Sct. Michaelis Kirke. Det nedlagdes atter i 1913.

1. 1825-1834 Lars Christian Brøchner 
2. 1834-1841 Johannes Galschiøt
3. 1841-1850 Jørgen Laurits Vilhelm Hansen
4. 1850-1859 Adolph Emil Fritz
5. 1859-1872 Jacob Sidenius
6. 1872-1880 Ludvig Michael Valeur
7. 1880-1886 Gustav Adolph Schneekloth
8. 1886-1894 Johan Andreas Conrad Christensen Olsen Schrøder
9. 1894-1901 Johannes Gøtzsche
10. 1901-1908 Johannes Peter Christian Wernberg-Møller
11. 1908-1913 Anders Mathias Olsen

Alle beskrivelser om de forskellige ordinerede kateketer i kirken gennem tiden, er udarbejdet af historisk konsulent, Ole Dyrn på baggrund af bl.a. materiale fra Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn og kirkebøger (Rigsarkivet).