Siden kirken blev bygget har der tjent en lang række præster med forskellige funktioner. Se hele præstetavlen her - og læs historien om den enkelte præst.

1. 1667 - 1693 Immanuel Cirsovius

2. 1693 - 1707 Nicolaj Wichmann

3. 1708 - 1760 Henrik Ludwigsen Pontoppidan

4. 1760 - 1764 Vallentin Johansen Bonifacius

5. 1764 - 1787 Jens Jensen Bergendahl

6. 1787 - 1818 Lauritz Hasse

7. 1818 - 1830 Andreas Peter Meden

8. 1830 - 1840 Niels Henrik Gude

9. 1840 - 1850 Hans Christian Rørdam

10. 1850 - 1860 Carl Christian Boisen

11. 1860 - 1874 Frederik Ludvig Bang Zeuthen

12. 1875 - 1895 Carl Viggo Gøtzsche

13. 1895 - 1915 Frederik Zeuthen

14. 1915 - 1934 Carl Marius Hornbech

15. 1934 - 1953 Erik Hermand Christensen

16. 1953 - 1962 Hans A. Nissen

17. 1963 - 1975 Ove Bisgaard

18. 1975 - 1987 Erik Christian Storebjerg

19. 1987 - 2002 Bent Østergaard

20. 1995 - 2019 Bjarne Hvid

21. 2002 - 2015 Peter Østergaard Jacobsen

22. 2016 -         Kristoffer Simonsen

23. 2019 -         Thomas Kofoed Nedergaard

Alle beskrivelser om de forskellige præster i kirken gennem tiden, er udarbejdet af historisk konsulent, Ole Dyrn.