Af Ole Dyrn, Oberstløjtnant, historisk konsulent.

"Jeg ved, hvor der findes en have så skøn". Sådan kunne man med Mads Hansens dejlige sang fra 1870 indlede historien om Sct. Michaelis Kirkegård.

Garnisons kirkegård

Da kirkegården har stor tilknytning til såvel byens som landets militærhistorie kunne den reelt godt benævnes ”Garnisons Kirkegård”, da Sct. Michaelis Kirke er garnisonskirke og mange gravpladser bærer navne på såvel kendte som ukendte faldne soldater og højtstående militære chefer.

Men et besøg viser, at der udover militærhistorie også i høj grad er tale om kulturhistorie og store kulturpersonligheder har fundet deres sidste hvilested her. I dag kunne man med god ret benævne kirkegården som en stemningsfyldt oase i midtbyen, men sådan har det bestemt ikke altid været.

Læs her mere om kirkegårdens historiske udvikling - der kan blandt læses om:

- Hvorfor kirkegården er 3 år ældre end selve kirkebygningen

- Hvorfor der i de første hundrede år var store problemer med misbrug af kirkegården og tradtion for kun at vedligeholde familiens gravsteder en gang om året; i pinsen!

Renovering

Efter en gennemgribende renovering i de 2017-2019 fremstår kirkegården lys, overskuelig og meget velholdt.

Særlige monumenter og gravsteder

En rundgang på kirkegården viser mange store personligheder med fine titler, ikke mindst militære, da der jo er tale om en garnisonskirke med en garnisonskirkegård.

En kort gennemgang startende ved kirkens sydmur viser først et gravsted over:

- General Christian von Sundt (1766-1849)

Lige vest for general Sundt er familiegravstedet for: 
Oberst, krigsveteran og fabrikant Ernst Axel Christoffer Von Voss (1826-1903)

Lidt nordvest for kirken finder vi gravstedet for:
Forfatter og skoledirektør Alfred Christian Vestergaard (1888-1951)

Lidt længere mod nord ses gravsted for en af kirkens store personligheder:
Frederik Zeuthen (1837-1915): En af de tidligere sognepræster i Sct. Michaelis Kirke, der var en meget markant skikkelse i dansk kirkeliv.

Carl Viggo Gøtzsche (1833-1901): Sognepræst og en markant skikkelse i dansk kirkelig

- Kirkegårdsmuren ind mod præstegården

HAN KOM-HAN GIK
Mod kirkegårdsmuren nordøst for kirken ses et gravminde udført i egetræ. Det er udformet som en pullert over en sømand.

Teksten ”HAN KOM - HAN GIK” er indskåret i pullerten og med påsatte bogstaver fremgår det hvem sømanden er: Skipper J. Th. Jensen-Ellevine Jensen

Ud mod Norgesgade i kirkegårdens nordøstlige del findes et gravmonument over fredericianeren Carl Wille Johansen. 
- Carl Wille Johansen (Thomas Johnson) fra 1905-1915

Krigergrav fra 1864

På kirkegården syd for hovedindgangen fra Norgesgade findes en krigergrav med over 40 faldne danske soldater fra 1864.

 

Umiddelbart vest herfor en krigergrav over 264 faldne soldater fra den oprørske slesvig-holstenske hærstyrke fra slaget i 1849.