På kirkegården syd for hovedindgangen fra Norgesgade findes en krigergrav over 40 faldne danske soldater fra 1864, og umiddelbart vest herfor en krigergrav over 264 faldne soldater fra den oprørske slesvig-holstenske hærstyrke fra slaget i 1849.

Herudover kan der, som på andre kirkegårde, ses flere gravmonumenter af speciel karakter.

Via nedenstående links kan I læse mere om historien bag de to sognepræster, der var nogle markante skikkelser i dansk kirkeliv.
Frederik Zeuthen (1837-1915)
Carl Viggo Gøtzsche (1833-1901)