Sognepræst Bjarne Hvid har gennem det seneste år skrevet blogs om de liturgiske led i højmessen (den traditionelle søndagsgudstjeneste).

Vi har samlet alle blogs til denne fine oversigt og indføring i, hvad de enkelte led rummer af teologi og betydning.

Vi håber, at det kan inspirere og vejlede til fornyet glæde over hver søndag at fejre højmesse.

- Klokkeringning

- Bedeslag

- Kyrie og Gloria (eller Litaniet)

- Hilsen: "Herren være med jer" - "Og med din ånd"

- Trosbekendelse

- Prædiken

- Den apostolske velsignelse

- Nadverindledningen: "I kor med alle engle"

- Nadver-måltidet

- Den aronitiske velsignelse