Ethvert medlem af folkekirken er velkommen til at løse sognebånd til den sognepræst, de ønsker. Den pågældende sognepræst skal dog godkende anmodningen.

Ethvert medlem af folkekirken har ret til kirkelig betjening af præsten eller præsterne for den menighed, hvortil medlemmet hører. Sognebåndsløsere har ret til betjening af den præst, til hvem der er løst sognebånd.

For at få stemmeret til et menighedsrådsvalg skal man enten være bosiddende i det pågældende sogn eller have løst sognebånd til en af sognepræsterne i kirken. Ved sognebåndsløsning skal man aktivt tilkendegive, hvis man ønsker at flytte sin valgret fra sit bopælssogn til sognebåndsløsersognet.

Der er to måder at løse sognebånd på rent praktisk:

1. Kontakt den pågældende præst med oplysning om CPR-nummer og ønske om valgret.

2. Download og udfyld nedenstående blanket, som efterfølgende skal afleveres til den præst, hvortil I ønsker at løse sognebånd.