I Sct. Michaelis Kirke har vi en lang tradition for at inddrage gospelmusikken i menighedslivet i og udenfor kirken. Ikke mindst takket være kirkens gospelkor Saint Michael Voices og det årelange samarbejde med Fredericia Gospel Workshop.

Biskoppen har givet tilladelse til at forsøge os med enkelte gospelhøjmesser, hvor orgelet erstattes af klaver og gospelkor, og hvor enkelte salmer skiftes ud med gospelnumre, enten som fællessang eller som korsange. Liturgien følger højmessens i den enkleste udgave og bliver gennemført i et let forståeligt sprog.

Forhåbentlig kan gospelhøjmesserne bygge bro mellem tradition og fornyelse og være endnu en måde at lukke op for det gode budskab. I øjeblikket har menighedsrådet et mål om to gospelhøjmesser om året, hvor Saint Michael Voices medvirker.