Praktiske informationer

Dødsfald skal altid anmeldes til Kirkernes Hus, senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Anmeldelsen sker normalt via bedemanden.

Hvis afdøde var medlem af Folkekirken aftales kirkelig begravelse eller bisættelse med præsten. Inden begravelsen vil præsten kontakte de pårørende med henblik på en samtale. Denne samtale har dels til formål at planlægge begravelsen og dels at give plads til en samtale om den sorg, der fylder