Børn laver kirke for børn!

 

Børn er altid velkomne til gudstjeneste i Sct. Michaelis Kirke. Næsten hver søndag er der Børnetræf i Michaelisgaarden, mens præsten holder sin prædiken. 
 
Men ca. 5-6 gange om året holder børnene en gudstjeneste helt for sig selv, samtidig med at de voksne sidder til gudstjeneste i kirken.
Vi kalder det Børnekirke. Faktisk er det forbudt for voksne - dog må man gerne tage en voksne med, hvis man er lille eller ny i kirken.
 
Sct. Michaelis Kirke har lavet Børnekirke i over 8 år nu. Ønsket var at give børnene i menigheden muligheden for - på en anderledes måde - at møde Guds ord og det kristne evangelium. Og i Børnekirken kan børn ånde frit og naturligt. De møder Jesus Kristus og mærker Guds nærvær gennem musik, dans leg og fortælling og på den måde forkyndes der til hele kroppen.
 
En gruppe af børn i alderen 10-16 år sætter sig sammen med nogle voksne og planlægger en gudstjeneste, som er både sjov, forståelig og relevant for børn.
Måske er det et bestemt tema, som f.eks. "Tilgivelse", "De hellige trekonger" eller "Pinsen - kirkens fødselsdag", der danner rammen om gudstjenesten eller også er det med udgangspunkt i søndagens tekst. Der er altid et fast program med genkendelige elementer; kendte og nye sange, med og uden fagter, en fortællling eller et optrin. Nogle gange kommer der besøg udefra. F.eks. har vi haft besøg af tryllekunstneren Gitte Larsen, der fortalte om Jonas i hvalen.
 
Der er altid et huskevers, der skal læres og en konkurrence, quiz eller leg og så er der naturligvis nadver.
 
De frivillige børn står for at gennemføre så meget som muligt af gudstjenesten, men får naturligvis støtte af de voksne.
 
Efter Børnekirke får vi lidt at spise og vi slutter ca. kl. 12.00
 
Følg med på hjemmesiden eller i kirkebladet og se, hvornår der er børnekirke igen.
 
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte
 
Kirke- og diakonimedarbejder Oline B. Kobbersmed,
oline@sct-michaelis.dk eller tlf. 51 41 65 32
 
eller
 
Kirke- og børnemedarbejde Malene T. Steffensen, 
malene@sct-michaelis.dk eller tlf. 51 41 64 13
 

På gensyn i Børnekirken - vi glæder os til at se dig.

ALLE børn er velkomne !