Gudstjenester på sognets plejehjem

 

Othello

Betjenes af præsterne fra Sct. Michaelis kirke, Hannerup kirke og Lyng kirke.
Gudstjeneste med altergang den første onsdag i måneden kl. 14.00.
Kaffe og samvær med præsterne den tredje onsdag i måneden kl. 14.00.
Mødested: Cafeteriet
 

Rosenlund

Gudstjeneste den anden onsdag i måneden kl. 10.30
 

Ulleruphus

Gudstjenester den sidste onsdag i måneden kl. 14.30 ved præsterne fra Sct. Michaelis Kirke samt døvepræsterne
 

Madsbyhus

Besøg / andagt ved sognemedhjælperen - efter aftale