Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

ISTEDLØVEN - et koncertforedrag med Ars Nova Copenhagen

Dato
Torsdag d. 10. juni 2021, kl. 19:00
Sted
Sct. Michaelis Kirke, Vendersgade 30B, 7000 Fredericia
Medvirkende
Ars Nova Copenhagen - Søren Kinch Hansen, dirigent - Jørgen Carlsen, fortæller
Pris
Voksen 75 kr. Under 18 år - gratis.

Med markeringen af jubilæet for genforeningen i 1920 mindes vi naturligvis den glæde, som alle danske dengang delte, uanset om de selv var direkte berørt af den nye grænsedragning.

Men nu 101 år senere handler jubilæet nok så meget om det, der samler mennesker henover grænsen. De kulturelle bånd mellem Danmark og Tyskland har igennem århundreder været tætte – selv i perioder, hvor de storpolitiske omstændigheder gjorde opretholdelsen af private og professionelle kontakter vanskelig. Og i dag, hvor vi for længst har lagt alle fjendtligheder bag os, er disse bånd på mange måder stærkere end nogensinde.

Ingen steder har dette været tydeligere end i kunstens verden, og blandt kunstarterne måske ingen steder mere end i musikken. Allerede i 1600-tallet blev Heinrich Schütz, der er blevet kaldt ’den tyske musiks far’ hentet til København for at kaste glans over Christian IVs hof, og efterfølgende har en lang række tyske komponister enten selv virket i Danmark eller mere indirekte gjort deres indflydelse gældende som forbilleder og inspi­ration for danske kolleger. Og væsentlige danske komponister har – om end i lidt mindre omfang – gjort turen den anden vej.

Med denne ’foredragskoncert’ fortæller vi med musikken som prisme historien om de dansk-tyske forbindelser fra omkring år 1800. Vi viser hvordan dansk musik i hele den romantiske periode – altså både før og efter de slesvigske krige – var dybt afhængig af udvekslingen med Tyskland. Og vi trækker linjer videre frem fra Guldalderens romantiske korsange til bl.a. den lyriske danske kortradition, som videreførtes hele vejen gennem 1900-tallet og frem til i dag. Det gøres med korsange af komponister som J.A.P. Schultz, Niels W. Gade, Carl Nielsen, Svend S. Schulz, Per Nørgård og Peter Bruun, og vi topper historien med et helt nyskrevet værk af Juliana Hodkinson – et dagsaktuelt eksempel på en komponist med dansk baggrund, som lever og arbejder i Berlin.

Hertil kunne den samme eller en lignende historie om musikalske forbindelser mellem Danmark og Tyskland også fortælles med udgangspunkt i musik for fx strygekvartet eller symfoniorkester, men i historien, som vi ønsker at fortælle, spiller den folkelige danske sang en anden af hovedrollerne. Med oprindelig inspiration fra bl.a. den tyske komponist J.A.P. Schultz, som i slutningen af 1700-tallet var leder af Det Kongelige Kapel, har den unikke danske tradition for at sætte ‘genkendelige’ melodier til betydelige digteres fortolkning af den danske natur og folkesjæl mere end noget andet givet stemme til vores fælles oplevelse af, hvad det vil sige at være dansk. Dette har både været tilfældet i krisetider, når betoningen af det danske indebar en opposition til et pres udefra, og når stemningen i andre perioder var mere fortrøstningsfuld. Konjunkturerne i forholdet mellem Dan­mark og Tyskland er derfor ingen steder registreret bedre end i den danske sangskat, således som den ikke mindst afspejles i skiftende udgaver af Højskolesangbogen. De koncertante indslag, varetaget af Ars Nova, vil derfor veksle med fællessang.

Fortæller: Hele historien og mu­sikkens rolle i den større sammenhæng – bindes sammen af Jørgen Carlsen, som er idéhistoriker, tidligere forstander på Testrup Højskole og en vidende og farverig foredragsholder. Jørgen Carlsen er mangeårigt medlem af højskolesangbogsudvalget og kender dermed om nogen den danske sangtradition, også i et historisk perspektiv. Og så er han selv fra Sønderjylland.

Koret: Ars Nova Copenhagen blev grundlagt i 1979 og regnes i dag 40 år efter blandt verdens førende ensembler indenfor fortolkningen af især tidlig og nutidig vokalmusik – de to områder, som igen­nem årene har stået ensemblet nærmest.

Dirigenten: Søren Kinch Hansen er docent i kor- og ensembleledelse ved Det Jyske Musikkonservatorium. Han har dirigeret en lang række orkestre, ensembler og kor, herunder alle danske landsdelsor­kestre og (ofte) Århus Sinfonietta. Han var i en årrække korleder på Den Jyske Opera, hvor han har dirigeret flere forestillinger, senest David Bruce’ opera Intet i 2017. SKH er bredt anerkendt som en fremragende kordirigent og har bl.a. dirigeret DR VokalEnsemblet, Det Svenske Radiokor og Ars Nova Copenhagen.

––

Projektet har modtaget støtte fra Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af genfore­ningsjubilæet.

--

OBS! For at kunne overvære koncerten skal man kunne fremvise gyldigt corona-pas.