Udgivet ons d. 17. jun 2020, kl. 12:00

Valg til menighedsrådet

Kære alle med tilknytning til Sct. Michaelis Kirke

I år er der valg til menighedsrådet i alle sognekirker – og vi vil varmt opmuntre og opfordre alle med tilknytning til Sct. Michaelis Kirke til at bakke op omkring valgt og overveje, om de kan have interesse i at stille op til kirkens menighedsråd.


To vigtige datoer for valg til menighedsrådet

- Søndag den 16. august kl. 11.30 (efter gudstjeneste) afholder menighedsrådet et offentligt orienteringsmøde. Her gives mange vigtige informationer vedrørende valget, og ligeledes omkring, hvilket opgaver menighedsrådet varetager.

- Tirsdag den 15. september kl. 19.30 afholdes valget til menighedsrådet. - Opstilling og valg af kandidater foregår på selve mødet. - Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der gennemføres en skriftlig afstemning mellem de opstillede kandidater. - Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.   


Ingen aftalevalg

I dag er 97% af menighedsrådene sammensat ved såkaldte aftalevalg, hvor forskellige lister aftaler fordelingen af medlemmer til menighedsrådet. Det er ikke muligt med den nye lov.

 Ved valgforsamlingen er der ingen lister. Alle opstillede er på valg enkeltvis og indvælges på valgforsamlingen efter personlige stemmer. Alle folkekirkemedlemmer, der er fyldt 18 år, har som udgangspunkt valgret til valgforsamlingen og kan stille op til det nye menighedsråd, såfremt de bor i sognet eller har løst sognebånd til en af kirkens præster.

Efter valget til menighedsrådet vil der være valg af suppleanter. Det er således også muligt blot at melde sit kandidatur til blot at være suppleant.

Få mere information på https://menighedsrådsvalg.dk


Hvad kan du gøre

  • Overveje om du ønsker medindflydelse i Sct. Michaelis Kirke ved at sidde med i kirkens menighedsråd, som bl.a. varetager drift og daglig ledelse af kirken.
  • Overveje om du skal prikke nogle på skuldrene med henblik på at de skal stille op til kirkens menighedsråd.
  • Bakke op om de to mødedatoer d. 16. august og d. 15. september i Michaelisgaarden, Vendersgade 30B.
  • Hvis du ikke bor i Sct. Michaelis Sogn, skal du senest d. 1. september kl. 12.00 løse sognebånd til en af kirkens præster, såfremt du vil stemme eller opstille til menighedsrådet. Læs her om mulighederne for sognebåndsløsning.


Kontakt

Har I brug for råd og vejledning omkring menighedsrådsvalget, er I velkommen til at kontakte:
- En af kirkens to præster
- Eller formand for valgbestyrelsen Ole Steen: 6017 9894 / ole@steen.eu

Kategorier Menighedsrådet