Udgivet af Kristoffer Simonsen, ons d. 28. aug 2019, kl. 12:00

Vi er stolte af at kunne præsentere:

Kort beskrivelse af foredragsrækken
I efteråret 2019 inviterer Sct. Michaelis Kirke og DBIs Center for Teologi i Praksis til foredragsrække med fokus på nogle af de vanskelige spørgsmål i kristentroen.

Vores ønske er at give øget indsigt i emnerne og give frimodighed til at tale med andre om de svære spørgsmål. Til alle aftener vil der være tid til at stille spørgsmål og tale med hinanden om emnet.

Niveauet er folkeligt, og der kræves ingen forudsætninger for at kunne deltage.

Program for aftenerne
19.30: Velkomst
19.40: Oplæg
20.20: Kaffepause
20.45: Oplæg
21.00: Spørgsmål og samtale
21.25: Afrunding

Tid
Foredragene afholdes tre onsdage kl. 19.30-21.30

  • 9. oktober: Jakob V. Olsen: C.S. Lewis og det ondes problem
  • 30. oktober: Jens Bruun Kofoed: Skabelse og evolution
  • 20. november: Michael Agerbo Mørch: Er der kun én sand religion?

Sted og pris
Alle foredrag afholdes i Michaelisgården, Vendersgade 30B, 7000 Fredericia.
Det koster 30 kr. pr aften. Der er ingen tilmelding.

Ansvarlige for kurset
Kristoffer Bruun Simonsen, præst i Sct. Michaelis Kirke (krbs@km.dk)
og Michael Agerbo Mørch, administrerende leder af Center for Teologi i Praksis (mam@dbi.edu).

Kategorier Kirken