Udgivet fre d. 15. mar 2019, kl. 22:12

Stillingsopslag

Sct. Michaelis Kirke, Fredericia, kalder ny sognepræst

Sct. Michaelis Kirke ligger midt i Fredericia by og er sognekirke for ca. 4275 medlemmer samt garnisonskirke for det faste personel og værnepligtige ved Ryes kaserne. En kirke med en spændende historie, stærke traditioner og et levende menighedsliv. Der er to sognepræster, hvoraf den ene også er garnisonspræst. Desuden en organist, en kirketjener, og to kirke- og kulturmedarbejdere. Kirkekontor og kirkegårdsadministration er samlet i provstiets fælles Kirkernes Hus.

Stillingen er en tjenestemandsansættelse på 100% med begyndelse d. 1. september 2019. Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Vi glæder os i dag over 

 • meget velbesøgte gudstjenester og en engageret menighed med mange sognebåndsløsere
 • et nyrenoveret og fleksibelt kirkerum
 • mange frivillige medarbejdere
 • et godt samarbejdende menighedsråd
 • et godt samarbejdsklima og dygtige og engagerede medarbejdere
 • en god evangelisk forkyndelse funderet på Bibelen og kirkens bekendelse
 • et velfungerende provstisamarbejde
 • et værdifuldt og traditionsrigt samarbejde med garnisonen
 • gode relationer til det lokale missionshus, soldaterhjemmet og byens institutioner
 • et aktivt diakonalt og internationalt arbejde
 • et omfattende børnearbejde
 • et dygtigt gospelkor

Vi ønsker at kalde en præst

 • som deler kirkens vision og værdier
 • som formidler klar evangelisk forkyndelse på bibelsk grund og i et nutidigt sprog
 • som brænder for mission og diakoni
 • som vil indgå i et tæt samarbejde med kirkens øvrige medarbejdere, menighedsrådet og de frivillige
 • med en god forståelse for samklangen mellem tradition og fornyelse
 • som kan netværke og skabe tillidsfulde relationer til hele sognet
 • som er optaget af at udvikle gudstjenester, undervisning og tilbud til mange målgrupper.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen, men menighedsrådet ønsker en præst, der bor i byen og deltager i byens liv. Menighedsrådet er indstillet på at være behjælpelig med det praktiske omkring at finde en bolig.

Få mere at vide ved at kontakte:
- Menighedsrådsformand Asbjørn Asmussen, tlf 6060 6407
- eller næstformand Johannes Lund Nielsen, tlf 2029 3178
- eller sogne- og garnisonspræst Kristoffer Simonsen, tlf 2650 7941.

Det ledige embede er klar til besættelse fra den 1. september 2019. 

Se stillingsopslaget på kirkeministeriets hjemmeside.

Ansøgningen sendes senest 22. april til biskoppen over Haderslev Stift, Marianne Christiansen.

Kategorier Menighedsrådet