Udgivet tor d. 7. feb 2019, kl. 18:48

Sognepræst Bjarne Hvid fratræder pr. 1. juli 2019

Efter næsten 25 år som præst i Sct. Michaelis Kirke har Bjarne Hvid – efter mange overvejelser – besluttet at gå på pension. ”Pr. 1 juli 2019 bliver jeg forfremmet til pastor emeritus! Det er da en flot titel,” siger Bjarne med et smil.

På grund af ferieafvikling bliver Bjarne Hvids sidste højmesse i Sct. Michaelis Kirke søndag d. 26. maj kl. 10.

Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være værter for en afskedsreception.

Menighedsrådsformanden Asbjørn Asmussen havde gerne set, at Bjarne Hvid var blevet nogle år endnu:
"Bjarne Hvid er meget vellidt af alle i sognet. Han har været en fantastisk god præst for menigheden og en rigtig god samarbejdspartner for menighedsrådet. Men jeg forstår hans beslutning om at gå på pension, mens kræfterne endnu er i behold".

Præstekjolen bliver ikke pakket helt væk

Fratrædelsen betyder ikke, at præstekjolen bliver pakket væk, for der kan sagtens blive tale om afløsninger hist og her. Forkyndelsen af det kristne budskab er også for godt til at blive pakket ned, mener Bjarne Hvid, så mon ikke der åbner sig nogle muligheder i forskellige sammenhænge.

På den anden side melder præsten klart ud hvad angår kirkelige handlinger i Sct. Michaelis Kirke. ”Jeg har fået mange gode kontakter gennem årene, men det er vigtigt for min nuværende gode kollega og min kommende afløser, at disse kontakter overgår til dem gennem de kirkelige handlinger, som måtte dukke op. Her må jeg ikke stå i vejen,” påpeger Bjarne Hvid.

Bjarnes kone, Rita, gik på efterløn for godt et års tid siden, så nu skal der også gerne blive mere tid til de fælles fritidsinteresser. Det være sig sejlads i deres båd, Bonnie, eller geocaching, som er en lettere avanceret skattejagt for voksne. ”Vi vil gerne ud og være aktive i naturen, hvad enten det er til lands eller til vands,” siger Bjarne Hvid.

Valg af ny præst

I forbindelse med Bjarne Hvids afsked går menighedsrådet ind i en spændende og særdeles vigtig proces med at opslå den ledige stilling, se på ansøgere og til sidst vælge og få indsat en ny sognepræst i embedet. 

Menigheden opfordres derfor til at støtte op om dette arbejde – ikke mindst i forbøn, så det gode arbejdsfællesskab i Sct. Michaelis Kirke og det vidt forgrenede sognearbejde, som foregår her, bliver styrket gennem det forestående præstevalg.

Menighedsrådet har endnu ikke fået biskoppens tilladelse til at opslå det ledige embede, men håber, at der kan være en ny præst på plads inden efterårets konfirmander skal begynde.

Kategorier Menighedsrådet