Blog: En løsning for alle

Blog: En løsning for alle
Udgivet af Bjarne Hvid, tor d. 3. maj 2018, kl. 22:54
Præster

I skrivende stund er det stadig usikkert, om de alenlange forhandlinger i forligsinstitutionen ender i et OK forlig - eller konflikt. Ingen ønsker det sidste, men er det overhovedet muligt at stå sammen og få en løsning for alle? Det vil tiden vise, og vi håber det bedste!

I mellemtiden kan vi fundere over, hvordan det er med rækkefølgen. På den faglige kampplads mødes parterne med hver deres ønsker og løsningsforslag, og hvis de ikke kan finde sammen i en fælles løsning, ender det i konflikt.

I kirken er det lige modsat. Konflikten er udgangspunktet. At vi mennesker ikke kan få livet og kærligheden til at fungere indbyrdes, men i stedet ender op med vrede, misforståelser, selvhævdelse – og storkonflikten: Krig! Og i vores forhold til Gud går det ikke bedre. Guds gode vilje med livet kan vi ikke leve op til – eller også vil vi ikke. Nogle vil selv bestemme, hvordan Gud skal være, mens andre slet ikke vil have med ham at gøre. Dybest set er konflikten med livets Gud total. Parterne er langt fra hinanden, og det nytter ikke at indlede forhandlinger med Gud. Det er jo ikke ham, der skal bøje sig.

Alligevel var det netop ved at bøje sig til os, Gud sørgede for, at løsningen kom i hus. Gud valgte at sætte sig over på den anden side af forhandlingsbordet. Han blev menneske, fik navnet Jesus og gjorde sig til ét med sin modpart. Alt det hos os, som skiller os fra hinanden og fra Gud, tog han på sig. Han fjernede konflikten fra os, gjorde den til sit eget problem og betalte prisen gennem Jesu død og opstandelse. Bibelen siger det sådan: Jesus Kristus er et sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder. (1 Joh 2,2)

Den løsning er virkelig løsningen for alle, fordi syndernes forladelse bygger på Gud suveræne gerning én gang for alle! Så i dét stykke kan vi pakke alle vores egne selvretfærdige lappeløsninger væk og bare modtage Guds løsning. Så er parterne ført sammen – Gud og os.

Og så håber vi også, at de andre forhandlinger – dem i forligsinstitutionen – lykkes. For det er jo også lidt vigtigt!

Sognepræst Bjarne Hvid

Sct. Michaelis Kirke